Odločitve

SKAVTSKI ZAKONI

Skavtski zakoni:

1. Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje.
2. Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in domovini.
3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo.
4. Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat (skavtom in skavtinjam sestra).
5. Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita).
6. Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in v njej vidi božje delo.
7. Skavt (skavtinja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti.
8. Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje.
9. Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna in varčna).
10. Skavt (skavtinja) je čist (čista) v besedah, mislih in dejanjih.

Skavtski zakoni VV:

1. Volčič (Volkuljica) misli na drugega kakor na samega (samo) sebe.
2. Volčič (Volkuljica) živi v krdelu v veselju in poštenosti.

Skavtski zakon BB:

1. Bober je dober.

________________________

SKAVTSKA OBLJUBA

Skavtska obljuba:

»Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval (prizadevala) služiti Bogu in domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.«

Skavtska obljuba VV:

»Obljubljam, da bom z božjo pomočjo naredil (naredila) kar najbolje morem za svoje poboljšanje, da bom pomagal (pomagala) drugim in izpolnjeval (izpolnjevala) zakona krdela.«

Skavtska obljuba BB:

»Obljubim, da bom ljubil (ljubila) Boga in pomagal (pomagala) skrbeti za svet.«

________________________

ZAVEZA ZDRUŽENJA 

je listina, ki izraža temeljne odločitve Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter opredeljuje odnos članov Združenja, posebej voditeljic in voditeljev do vzgoje, družbe, metode, Katoliške cerkve, narave in lika voditelja.

Zaveza Združenja

________________________

LISTINA KATOLIŠKEGA SKAVTSTVA

označuje odločitev katoliških skavtov, združenih v ICCS (mednarodna konferenca katoliškega skavtstva) in v ICCG (mednarodna konferenca katoliškega dekliškega skavtstva) za Jezusa Kristusa in krščanske vrednote ter vključenost v občestvo katoliške Cerkve, hkrati pa govori o tem, da RKC prepoznava skavtstvu njegovo pedagoško in metodološko posebnost. Sedaj veljavni prevod je bil potrjen na Svetu ZSKSS v Novem mestu 10. 11. 2013.

Listina katoliškega skavtstva

________________________

LISTINA SLOVENSKEGA KATOLIŠKEGA SKAVTSTVA

je zaveza slovenskih skavtinj in skavtov znotraj ZSKSS, da bodo živeli kot dejavni udje Cerkve, Kristusovega skrivnostnega telesa. Listina katoliškega skavtstva zavezuje člane ZSKSS k odgovorni soudeležbi pri poslanstvu Cerkve. Hkrati pa RKC na Slovenskem prepoznava ZSKSS kot laiško združenje z lastno metodo vzgoje in kateheze, ki nas spremljata na skavtski poti duhovnosti in služenja. Sedaj veljavna verzija je bila potrjena na Svetu ZSKSS v Novem Mestu 10. 11. 2013.

Listina slovenskega katoliškega skavtstva

_________________________

APOSTOLSKA VEROIZPOVED

Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje.
In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device;
trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen;
šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal;
šel v nebesa; sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega;
od ondod bo prišel sodit žive in mrtve.
Verujem v Svetega Duha;
sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov;
odpuščanje grehov;
telesno vstajenje
in večno življenje. Amen.

 

_________________________

NICEJSKO-CARIGRAJSKA VEROIZPOVED

Verujem v enega Boga,
Očeta vsemogočnega,
Stvarnika nebes in zemlje,
vseh vidnih in nevidnih stvari.
In v enega gospoda Jezusa Kristusa,
edinorojenega Sina Božjega,
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki
in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga,
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom,
in je po njem vse ustvarjeno,
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja
prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu
iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel
in bil v grob položen.
In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi,
sodit žive in mrtve,
in Njegovemu kraljestvu ne bo konca.
In v svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta in Sina,
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.
In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.
Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenje (od) mrtvih
in življenje v prihodnjem veku.
Amen.